Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Результати діяльності за 2006 рік

За 2006 рік ВАТ «Укртелеком» надано послуг зв’язку на 7 879 млн. гривень. Темп зростання доходів у порівнянні з минулим роком 1,5% — в основному за рахунок зміни з 15 липня тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги (приріст склав 193 млн. грн. або 2,5%). Середньомісячна доходність на один основний телефонний апарат склала 53,3 грн., що на 1,2 грн. більше ніж у минулому році. На послуги, надані юридичним особам, в т.ч.: корпоративним споживачам, операторам та провайдерам телекомунікацій, припадає 50% зазначеної суми, 50% — на послуги, надані населенню. Населенням спожито послуг зв’язку на суму 3 933 млн. грн., споживання послуг у розрахунку на одного мешканця збільшилось на 3,2% і становить 87 грн.

Результати діяльності за 2006 рік - 1

Незначний приріст доходів у порівнянні з минулим роком пояснюється падінням вихідного трафіку абонентів Укртелекому в межах області на 10%, у межах України — 17%, СНД та країн далекого зарубіжжя — 6%. В II півріччі 2006 року падіння трафіку від дзвінків на мережі операторів мобільного зв’язку склало 9%.

Компанія продовжує надавати пріоритет розвитку нових послуг, доходи від яких порівняно з 2005 роком збільшились у 1,2 рази і становлять 317 млн. грн., а їх частка у загальній сумі доходів зросла до 4% проти 3,3% в минулому році. Середньомісячна доходність від нових послуг з урахуванням плати за Інтернет-з'єднання у розрахунку на один основний телефонний апарат складає 2,6 грн.

Зростає кількість користувачів додаткових видів послуг, які можуть надаватись з цифрових АТС, з 265 тисяч на початок року, до 410 тисяч на кінець.

Чистий прибуток згідно звіту про фінансові результати складає 467,8 млн. грн., скорегований на суму створеного забезпечення на матеріальне заохочення — 513,4 млн. грн., рентабельність від продажу послуг — 7,7%. До бюджету та позабюджетних фондів сплачено 1 677 млн. грн.

Станом на 01.01.2007 року загальна дебіторська заборгованість склала 1,1 млрд. грн., в т.ч. за товари, роботи, послуги — 984 млн. грн., що на 88 млн. грн. більше ніж на початок року. Рівень дебіторської заборгованості відносно місячних доходів становить 1,41 і знаходиться в межах технологічного. Заборгованість бюджетних установ — 187 млн. грн., з них за надані послуги пільговим категоріям населення — 64 млн. грн., в порівнянні з 01.01.2006р. збільшилась на 21 млн. грн. та 25 млн. грн. відповідно. Бюджетним установам надано послуг на 540 млн. грн., питома вага доходів по цій категорії споживачів становить близько 7% в загальній сумі доходів, в той же час питома вага приросту дебіторської заборгованості — 24%.

Результати діяльності за 2006 рік - 2

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2007 зменшилась по відношенню з початком року і склала 3,4 млрд. грн. Зменшення відбулося за рахунок погашення компанією відсоткових облігацій на 680 млн. грн. та зобов’язань перед постачальниками на 236 млн. грн.

На виконання програми розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж ВАТ «Укртелеком» направлено 1989,4 млн. грн. капітальних інвестицій. Обсяг введених у дію основних фондів становить 2158,7 млн. грн.

Чистий приріст основних телефонних апаратів — 328 тис. од., з яких 284 тис. од. — у населення. Щільність телефонів на 100 мешканців — 24,5 од., а в розрахунку на 100 сімей — 52,8 од. проти, відповідно 23,9 та 51,4 од. на початок року.

Результати діяльності за 2006 рік - 3


ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту