Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Результати діяльності за 2007 рік

Фінансові результати виробничої діяльності ВАТ «Укртелеком»
за 2007 рік

За 2007 рік ВАТ «Укртелеком» надано послуг зв’язку на 8 008 млн. гривень, що на 250 млн. грн. більше, ніж передбачено планом. Темп приросту у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 1,7%.

Середньомісячна доходність одного основного телефонного апарату становила 53,8 грн., що на 50 коп. більше 2006 року, за рахунок введення в дію нових тарифів.

На послуги, надані юридичним особам, припадало 50,9% зазначеної суми, 49,1% – послуги, надані населенню, у розрахунку на одного мешканця обсяг послуг в рік склав 89 грн.

В останні роки віддається перевага роботі з бізнес-абонентами. Питома вага доходів від цієї категорії споживачів досягла 3,6% проти 2,9% в 2006 році. Приріст доходів склав 30,3%.

Результати діяльності за 2007 рік

Компанія продовжувала надавати пріоритет розвитку нових послуг, доходи від яких порівняно з 2006 роком збільшились у 1,4 рази і становили 424 млн. грн. Їх частка у загальній сумі доходів зросла до 5,3% проти 3,8% в аналогічному періоді минулого року. Середньомісячна доходність від нових послуг з урахуванням плати за Інтернет-з’єднання у розрахунку на один основний телефонний апарат складала 3,43 грн. проти 2,47 грн. в аналогічному періоді минулого року.

Кількість споживачів мережі широкосмугового абонентського доступу до мережі Інтернет за технологією ADSL (торгова марка «ОГО!») порівняно з 2006 роком збільшилася в 2,8 раза і дорівнює 205 тис.

Чистий прибуток товариства за 2007 рік склав 267 млн. грн., рентабельність від продажу послуг – 3,9%. До бюджету та позабюджетних фондів сплачено 2 001 млн. грн., що на 19,4% більше аналогічного періоду минулого року.

Станом на 01.01.2008 року рівень дебіторської заборгованості відносно місячних доходів знаходиться у межах технологічного, загальна сума дебіторської заборгованості складає 1,1 млрд. грн., в т.ч. за товари, роботи, послуги – 882 млн. грн., що на 102 млн. грн. менше по відношенню до початку року, в тому числі заборгованість бюджетних установ зменшилась на 47,5 млн.грн. і склала 138,7 млн. грн., питома вага заборгованості по цій категорії абонентів в загальній сумі заборгованості становить – 15,7%, при питомій вазі доходів 7,6%.

Результати діяльності за 2007 рік

Освоєно капітальних інвестицій в обсязі 2 071 млн. грн., в експлуатацію введено основних фондів на 1 917 млн. грн., а саме 3 987 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, майже 446 тис. номерів телефонної ємності.

На 221 тис. збільшилась кількість ОТА, з яких 169 тис. – у населення. Щільність на 100 мешканців станом на 01.01.2008 з урахуванням відомчих АТС становила 25 од. (на початок року – 24,5 од.), на 100 сімей відповідно 53,4 од. проти 52,8 од. на початок року.

rezul_tati_diyal_nosti_za_2002.gif


ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту