Результати діяльності за 1 півріччя 2007 року

Фінансові результати виробничої діяльності ВАТ «Укртелеком»
за І півріччя 2007 року

За І півріччя 2007 року ВАТ «Укртелеком» надано послуг зв’язку на 3 951 млн. гривень, що на 107 млн. грн. більше, ніж передбачено планом. Темп зростання доходів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 5,1% — в основному за рахунок зміни з 15 липня 2006 року тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.

На послуги, надані юридичним особам, в т.ч.: корпоративним споживачам, операторам та провайдерам телекомунікацій, припадало 50,4% зазначеної суми, 49,6% – на послуги, надані населенню. Населенням спожито послуг зв’язку на суму 1 959 млн.грн., споживання послуг у розрахунку на одного мешканця збільшилось на 6,8% і становило 44 грн.

Результати діяльності за 1 півріччя 2007 року

Компанія продовжувала надавати пріоритет розвитку нових послуг, доходи від яких порівняно з І півріччям 2006 року збільшились у 1,3 рази і становили 192 млн. грн., а їх частка у загальній сумі доходів зросла до 4,9% проти 3,9% в аналогічному періоді минулого року. Середньомісячна доходність від нових послуг з урахуванням плати за Інтернет-з'єднання у розрахунку на один основний телефонний апарат складала 3,14 грн., всього середньомісячна доходність становила 53,3 грн., що на 1,5 грн. більше ніж у I півріччі 2006 року.

Зросла кількість користувачів додаткових видів послуг, які можуть надаватись з цифрових АТС, з 410 тисяч на початок року, до 477 тисяч на кінець звітного періоду. Відсоток телефонних апаратів, з яких абонентам надавались послуги ДВО станом на 01.07.2007 становила 10,5% проти 9,4 % на початок року, доходи від надання послуг ДВО – 4,9 млн. грн.

Чистий прибуток товариства становив 173 млн. грн., рентабельність від продажу послуг — 5,1%. До бюджету та позабюджетних фондів сплачено 944 млн. грн., що на 21,1% більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

Станом на 01.07.2007 року загальна дебіторська заборгованість склала 1,3 млрд. грн., в т.ч. за товари, роботи, послуги – 1 022 млн. грн., що на 38 млн. грн. більше ніж на початок року. Заборгованість бюджетних установ — 217 млн. грн., з них за надані послуги пільговим категоріям населення – 93 млн. грн., в порівнянні з 01.01.2007р. збільшилась на 31 млн. грн. та 28 млн. грн. відповідно. Бюджетним установам надано послуг на 299 млн. грн., питома вага доходів по цій категорії споживачів становила майже 8% в загальній сумі доходів, в той же час питома вага приросту дебіторської заборгованості — 81%.

Результати діяльності за 1 півріччя 2007 року

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2007 збільшилась на 255 млн. грн. по відношенню з початком року і склала 3,6 млрд. грн.

На виконання програми розвитку телекомунікаційної інфраструктури ВАТ «Укртелеком» направлено майже 702 млн. грн. капітальних інвестицій, що дозволило ввести додатково в експлуатацію основних фондів на 601 млн. грн. Побудовано 818 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, введено в експлуатацію майже 139 тис. номерів телефонної ємності.

Чистий приріст основних телефонних апаратів — 98,8 тис. од., з яких 77,7 тис. од. – у населення. Телефонна щільність на 100 мешканців станом на 01.07.2007 з урахуванням відомчих АТС становила 24,8 од.( на початок року – 24,5 од.), без урахування відомчих АТС та службових телефонів відповідно 21,7 та 21,4 од. Телефонна щільність з урахуванням відомчих АТС на 100 сімей відповідно зросла до 53,1 од. проти 52,8 од. на початок року, без урахування відомчих АТС відповідно 50,4 од. та 49,9 од.

Результати діяльності за 1 півріччя 2007 рокуПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18