Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Результати діяльності за 2008 рік

За 2008 рік ВАТ «Укртелеком» надано послуг зв’язку на 7 825 млн. гривень, в т.ч. послуг фіксованого зв’язку – 7 790 млн. грн. Середньомісячна доходність одного основного телефонного апарату за рік становила 51,5 грн., в т.ч. у населення – 36,5 грн., у споживачів інших категорій – 149,3 грн.

Протягом 2008 року введено в дію 850 тис. портів ADSL, з яких задіяно 535 тис., це у 2,5 рази більше, ніж на початок року. Середньомісячна доходність 1-го порта ADSL – 108 грн., що в 2,1 рази перевищує середньомісячну доходність одного основного телефонного апарату. В цілому, доходи від продажу комп'ютерних послуг склали 694 млн. грн. доходів, що в 1,6 рази більше ніж у минулому році, частка доходів у загальній сумі зросла з 5,3% до 8,9%.

Протягом 2008 року введено в експлуатацію 865 об’єктів, на яких задіяно 1223 точки доступу мереж безпроводового доступу за технологією Wi-Fi. Загальна кількість об’єктів безпроводового доступу становить 1195, на яких задіяно понад 1750 точок доступу.

На 32,9% збільшився обсяг доходів від послуг наданих бізнес-абонентам. Питома вага в загальній сумі доходів досягла 4,9% проти 3,6% у минулому році.

На кінець 2008 року в Товаристві нараховувалось 149,3 тис. користувачів послуг мобільного зв’язку, які в 2008 році згенерували 35 млн. грн. доходів.

Результати діяльності за 2008 рік

Перевищення витрат над доходами по формі № 2 «Звіт про фінансові результати за 2008 рік» склало 1 525,5 млн. грн., без врахування курсової різниці, яка нараховується від зміни курсу гривні до іноземної валюти збитки — 495,8 млн. грн. До бюджету та позабюджетних фондів сплачено податків, зборів та обов’язкових платежів 1 855 млн. грн.

Станом на 01.01.2009 року рівень дебіторської заборгованості відносно місячних доходів становить 1,24 і знаходиться у межах технологічного, загальна сума дебіторської заборгованості складає 1 027 млн. грн., в т.ч. за товари, роботи, послуги – 915 млн. грн., що на 69,7 млн. грн. більше ніж на 01.10.2008 року, в тому числі по розрахункам з нерезидентами заборгованість склала 224,2 млн. грн. проти 144,7. Збільшення відбулось за рахунок зростання курсу долара з 5,05 грн. до 7,70 на кінець року.

Результати діяльності за 2008 рік

Освоєно капітальних інвестицій в обсязі понад 1,8 млрд. грн., в експлуатацію введено основних фондів на 1,8 млрд. грн., а саме 560 тис. портів широкосмугового доступу, що в 4,5 разів перевищує показник аналогічного періоду минулого року, в тому числі 128,4 тис. портів в ІV кварталі 2008 року, 2 328 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, 222,3 тис. номерів телефонної ємності.


ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту