Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Результати діяльності за 2009 рік

Обсяг доходів компанії від всіх видів діяльності за 2009 рік без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць склав 8 411,8 млн. грн., що на 2,9 % більше попереднього року.

З них доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становлять 8 138,1 млн. грн. і по відношенню до 2008 року збільшились на 1,3%, в тому числі компанією надано послуг зв’язку на суму 8 061,6 млн. грн. — на 3% більше попереднього року. Зростання відбулось за рахунок приросту доходів від надання послуг комп’ютерного зв’язку на 400 млн. грн., підвищення тарифів на послуги місцевого зв'язку. На 92 млн. збільшено доходи від надання послуг мобільного зв'язку.

Обсяг інших операційних доходів — 184,7 млн. грн. або на 8,8% більше 2008 року. Зростання інших операційних доходів відбулось за рахунок збільшення доходів від здачі в оренду активів — 143,6 млн. грн. проти 118,4 млн. грн. в попередньому році.

Обсяг фінансових доходів — 58,2 млн. грн. або 64,1% менше 2008 року, у зв’язку зі зменшенням залишків на рахунках.

Інші доходи — 30,7 млн. грн.,збільшення 8,9%.

Обсяг витрат без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць склав 7 524,4 млн. грн., що на 1,1% більше 2008 року, в тому числі витрати операційної діяльності — 7 153 млн. грн., що на 20 млн. грн. менше обсягу 2008 року.

Фінансові витрати — 330,8 млн. грн. Збільшення на 85 млн. грн. пов’язано з ростом курсу валют та, відповідно, збільшенням відсотків за користування валютним кредитом.

Інші витрати — 71,1 млн. грн. або на 5,9% менше попереднього року.

Компанія понесла 1,4 млн. грн. надзвичайних витрат наліквідацію наслідків стихійного лиха.

Фінансовий результат від операційної діяльності за 2009 рік складає 36,1 млн. грн. збитків, проти 127,5 млн. грн. у попередньому році.

Фінансовий результат від звичайної діяльності становить 456,4 млн. грн. збитків, проти 1 528,4 млн. грн. в 2008 році. Без врахування курсових різниць та реалізації валюти чистий збиток в 2009 році становить 366,7 млн. грн., проти 498,6 млн.грн.

Збитковість компанії пояснюється, в першу чергу, зменшенням доходів від надання послуг фіксованого зв’язку, що викликано заміщенням фіксованого зв’язку послугами мобільного зв’язку інших операторів. Мобільний зв'язок є більш зручним у використанні та в багатьох випадках дешевший ніж фіксований, що призводить до скорочення трафіку за всіма напрямками.

На збитковість компанії впливає також те, що компанія — єдиний оператор зв’язку, який надає збиткові загальнодоступні телекомунікаційні послуги місцевого телефонного зв’язку, телеграфного зв’язку та проводового мовлення, не отримуючи при цьому компенсації.

До бюджету та позабюджетних фондів сплачено податків, зборів та обов’язкових платежів на суму 2 186,2 млн. грн..

Станом на 01.01.2010 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 1 057 млн. грн., у порівнянні з початком 2009 року відбулось збільшення заборгованості по наступним категоріям споживачів: по бюджету — на 60 млн. грн., по населенню – на 19,4 млн.

Обсяг капітальних інвестицій склав 1 002 млн. грн., введено в експлуатацію основних фондів на суму майже 1 048 млн. грн., в т.ч. мережу широкосмугового доступу розширено на 346,5 тисяч портів ADSL. Продовжується розвиток мережі мобільного зв’язку 3-го покоління.

ВАТ «Укртелеком» є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку, який станом на 01.01.2010 року обслуговує 10,3 млн. телефонних ліній.

Станом на 01.01.2010 року кількість користувачів широкосмугового доступу становить 873 тис., приріст за рік склав 338,3 тис.

Кількість абонентів мобільного зв'язку за рік збільшилась на 229,2 тис. і на кінець року склала 378,5 тис.


ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту