Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Результати діяльності за 2010 рік

Обсяг доходів компанії від всіх видів діяльності за 2010 рік склав 8 503,9 млн.грн., без врахування операцій з реалізації валюти та курсових різниць – 8 321,3 млн. грн.

Обсяг доходів від наданих послуг зв’язку - 7 935,6 млн. грн., що на 1,6% менше попереднього року. Продовжується скорочення обсягів послуг фіксованого зв’язку, це пояснюється тим, що обсяг вихідного телефонного трафіку у 2010 році по відношенню до 2009 скоротився ще на 18%. Продовжує скорочуватись і кількість основних телефонних апаратів, станом на 01.01.2011 року їх кількість становила 10,13 млн. номерів, проти 10,3 млн. на початок року. Жорстка конкуренція на ринку комп’ютерного зв’язку призвела до зниження темпів нарощування доходів і склала 25,6% проти 57,8% в 2009 році. Кількість користувачів широкосмугового доступу станом на 01.01.2011 року досягла 1133,6 тис., це на 290,5 тис. або на 34,4% більше по відношенню до початку року. Кількість абонентів мобільного зв’язку зросла на 252,6 тис. і на кінець року досягла 631,1 тис. абонентів, які згенерували 222,7 млн. грн. доходів, що на 73,2% більше, ніж у попередньому році.

Обсяг інших операційних доходів - 286,2 млн. грн. По відношенню до минулого року їх приріст без врахування операцій з реалізації валюти та курсових різниць склав 9,8% і становить 202,9 млн. грн., з яких 147,5 млн. доходи від здачі в оренду приміщень та інших активів.

Обсяг фінансових доходів – 42,1 млн. грн., що на 27,7% менше по відношенню до попереднього року, що пояснюється зменшенням коштів на поточних рахунках товариства та скороченням обсягів реалізації опціонів.

Інші доходи - 170 млн. грн., без врахування операцій з реалізації валюти та курсових різниць –69,6 млн., що в 2,2 рази більше минулого року, в т.ч. 30,6 млн. отримано від виходу ВАТ «Укртелеком» зі складу учасників СП «Інфоком».

Загальний обсяг витрат товариства за 2010 рік становив 7531,6 млн. грн., без врахування операцій з реалізації валюти та курсових різниць – 7365,3 млн., що на 2,1% менше попереднього року, з них витрати операційної діяльності – 7018,4 млн. грн. по відношенню до попереднього року їх обсяг скоротився на 1,5%.

На 52 млн. грн. у порівнянні з 2009 роком зменшилися фінансові витрати і склали 278,7 млн. грн.

Обсяг інших витрат – 148,1 млн. грн., без врахування операцій з реалізації валюти та курсових різниць – 66,7 млн. грн., що на 6,3% менше попереднього року.

Крім того, на ліквідацію наслідків стихійного лиха понесено витрат в обсязі 1,6 млн. грн.

Фінансовий результат звітного року:

  • від операційної діяльності – 67,7 млн. грн. збитків, проти 41,5 млн. в попередньому році;
  • від звичайної діяльності – 283,5 млн. грн. збитків, проти 474,1 млн. в 2009 році;
  • чистий збиток – 258,8 млн. грн., проти 461,5 млн. у порівнянні з минулим роком фінансовий результат покращився на 202,7 млн.грн., або 43,9%, що досягнуто за рахунок економії витрат.

До бюджету та позабюджетних фондів сплачено податків, зборів та обов’язкових платежів на суму 2 134,9 млн. грн.

Станом на 01.01.2011 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала 768,7 млн. грн., у порівнянні з початком року відбулось зменшення на 281,4 млн.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2011 – 3742 млн. грн. проти 4687 млн. грн. на початок року. Зменшення відбулося за статтею “Довгострокові кредити банку” на 893 млн. грн., “Інші довгострокові фінансові зобов’язання” – 174 млн.грн. та за товари, роботи, послуги – 350 млн.грн.

На протязі року введено в експлуатацію основних фондів на суму 540 млн. грн. Розширено мережу широкосмугового доступу на 129,2 тисяч портів ADSL. Продовжується розвиток мережі мобільного зв’язку 3-го покоління.


ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту