Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Результати діяльності за 1 квартал 2010 року

Обсяг доходів компанії від всіх видів діяльності за 1 квартал 2010 року без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць склав 2 053 млн. грн., що на 1,6 % більше 1 кварталу минулого року.

З них доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залишились на рівні 1 кварталу 2009 року і становлять 1 987,8млн. грн., в тому числі компанією надано послуг зв’язку на суму 1 976,9 млн. грн. - на 0,7% більше аналогічного періоду попереднього року. Зростання відбулось за рахунок приросту доходів від надання послуг комп’ютерного зв’язку на 77 млн. грн., підвищення тарифів на послуги місцевого зв'язку. На 17 млн. збільшено доходи від надання послуг мобільного зв'язку.

Обсяг інших операційних доходів — 57,3 млн. грн. або на 2,7% менше 1 кварталу 2009 року. Зменшення інших операційних доходів відбулось за рахунок зменшення доходів від здачі в оренду активів.

Обсяг фінансових доходів - 10,3 млн. грн. або 27,8% менше 1 кварталу минулого року, в зв’язку зі зменшенням залишків на рахунках.

Інші доходи — 52,4 млн. грн.,збільшення 52,6% за рахунок доходів від неопераційної курсової різниці.

Обсяг витрат без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць склав 1 797,4 млн. грн., що на 6,9% менше 1 кварталу 2009 року, в тому числі витрати операційної діяльності — 1 686 млн. грн., що на 94 млн. грн. менше обсягу аналогічного періоду попереднього року.

Фінансові витрати — 112 млн. грн. Зменшення на 27 млн. грн.

Інші витрати — 28,7 млн. грн. або на 29,9% менше попереднього року.

Компанія понесла 0,4 млн. грн. надзвичайних витрат наліквідацію наслідків стихійного лиха.

Фінансовий результат від операційної діяльності 1-го кварталу 2010 року склав 42,3 млн. грн. прибутку проти 49,4 млн. грн. збитків у 1 кварталі 2009 року.

Фінансовий результат від звичайної діяльності становив 35,8 млн. грн. збитків проти 181 млн. грн. в 1 кварталі минулого року. Чистий збиток в 1 кварталі 2010 року - 36,1 млн. грн. проти 181,6 млн.грн. в аналогічному періоді минулого року.

Збитковість компанії пояснюється, в першу чергу, перевищенням собівартості загальнодоступних послуг електрозв’язку над доходами, що надаються товариством за регульованими цінами, а також збитками від надання соціально значимих послуг проводового мовлення і телеграфії та наявністю в складі товариства Філії спеціалізованого електрозв’язку. На збитковість компанії також впливає зменшення доходів від надання послуг фіксованого зв’язку, що викликано заміщенням фіксованого зв’язку послугами мобільного зв’язку інших операторів. Мобільний зв'язок є більш зручним у використанні та в багатьох випадках дешевший ніж фіксований, що призводить до скорочення трафіку за всіма напрямками.

До бюджету та позабюджетних фондів сплачено податків, зборів та обов’язкових платежів на суму 459 млн. грн.

Станом на 01.04.2010 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала 961 млн. грн., у порівнянні з початком 2010 року відбулось зменшення на 90 млн.

Обсяг капітальних інвестицій склав 92 млн. грн., введено в експлуатацію основних фондів на суму майже 146 млн. грн., в т.ч. мережу широкосмугового доступу розширено на 72,2 тисяч портів ADSL. Продовжується розвиток мережі мобільного зв’язку 3-го покоління.

ВАТ «Укртелеком» є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку, який станом на 01.04.2010 року обслуговує 10,2 млн. телефонних ліній.

Станом на 01.04.2010 року кількість користувачів широкосмугового доступу становить 975,2 тис., приріст за квартал склав 102,4 тис.

Кількість абонентів мобільного зв'язку за 1 квартал збільшилась на 74,6 тис. і на 01.04.2010 року склала 453,1 тис.


ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту