Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Результати діяльності за 1 півріччя 2010 року

Обсяг доходів компанії від всіх видів діяльності за I півріччя 2010 року без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць 4 240 млн. грн.,що на 4,2 % більше аналогічного періоду минулого року.

З них доходи (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) збільшились на 3,9% і становлять 4 035,3 млн. грн.,в тому числі послуг зв'язку на суму 4 008,2 млн. грн.,що на 3,9% більше аналогічного періоду попереднього року. Зростання відбулось за рахунок збільшення в 1,3 рази обсягів доходів від надання послуг комп'ютерного зв'язку та в 1,9 рази доходів від надання послуг мобільного зв'язку.

Обсяг інших операційних доходів без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць — 96,4 млн. грн. або на 4,8% більше аналогічного періоду минулого року.

Обсяг фінансових доходів — 21,1 млн. грн., що на 10,9% менше аналогічного періоду минулого року, в зв'язку зі зменшенням доходів від реалізації опціонів.

Інші доходи без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць – 44,4 млн. грн., збільшення в 2,7 рази за рахунок разових доходів, отриманих при виході ВАТ «Укртелеком» зі складу учасників СП «Інфоком».

Обсяг витрат без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць склав 3 545 млн. грн., що на 0,8% менше аналогічного періоду минулого року, в тому числі витрати операційної діяльності — 3 360,6 млн. грн., що на 16,3 млн. грн. менше обсягу аналогічного періоду попереднього року.

Фінансові витрати — 150 млн. грн. Зменшення на 23 млн. грн.

Інші витрати без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць — 34 млн. грн. або на 9,6% менше аналогічного періоду попереднього року.

Компанія понесла 0,4 млн. грн. надзвичайних витрат на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Фінансовий результат від операційної діяльності I-го півріччя 2010 року склав 130,5 млн. грн. прибутку проти 18,2 млн. грн. у I півріччі 2009 року.

Фінансовий результат від звичайної діяльності становив 48,3 млн. грн. прибутку проти 123,4 млн. грн. збитків в I півріччі минулого року. Чистий прибуток в I півріччі 2010 року — 48 млн. грн. проти 124,1 млн. грн.збитків в аналогічному періоді минулого року, що досягнуто за рахунок разових доходів, а також за рахунок жорсткої економії витрат.

До бюджету та позабюджетних фондів сплачено податків, зборів та обов'язкових платежів на суму 1 003 млн. грн.

Станом на 01.07.2010 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала 1 043 млн. грн., у порівнянні з початком 2010 року відбулось зменшення на 7,9 млн.

Обсяг капітальних інвестицій склав 166 млн. грн., введено в експлуатацію основних фондів на суму 213 млн. грн., в т.ч. мережу широкосмугового доступу розширено на 72,2 тисяч портів ADSL. Продовжується розвиток мережі мобільного зв'язку 3-го покоління.

Мережа фіксованого телефонного зв'язку ВАТ «Укртелеком» продовжує скорочуватись і станом на 01.07.2010 року становила 10,2 млн. номерів, проти 10,3 млн. на початок року.

Станом на 01.07.2010 року кількість користувачів широкосмугового доступу становить 993,4 тис., приріст за півріччя склав 150,3 тис.

Кількість абонентів мобільного зв'язку за півріччя збільшилась на 126,8 тис. і на 01.07.2010 року склала 485,3 тис.


ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту