Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Аналіз фінансового стану за перше півріччя та ІІ квартал 2011 року

Обсяг доходів компанії з ПДВ та ПФ за перше півріччя 2011 року:

млн.грн.

Показники перше півріччя 2010 перше півріччя 2011 Відхилення
Приріст,% (+,-) млн. грн.
Доходи, ВСЬОГО з ПДВ та ПФ 4 278,1 4 124,7 -3,6 -153,4
Доходи, ВСЬОГО без ПДВ та ПФ 3 645,2 3 500,3 -4,0 -144,9
У тому числі:
- доходи від надання телекомунікаційних послуг з ПДВ та ПФ 4 001,8 3 920,8 -2,0 -81
- доходи від надання телекомунікаційних послуг без ПДВ та ПФ: 3 385,2 3 315,1 -2,1 -70,1
- від розрахунків з операторами та провайдерами без ПДВ та ПФ 669,2 586,9 -12,3 -82,3
- кінцевим споживачам без ПДВ та ПФ 2 716,0 2 728,2 +0,4 +12,2
  • доходи від розрахунків з операторами та провайдерами без ПДВ становили 586,9 млн. грн., стосовно аналогічного періоду минулого року менше на 82,3 млн. грн. Без урахування разових доходів, отриманих у першому півріччі 2010 року від «Астеліт» за 2009 рік у розмірі 43,5 млн. грн., доходи від розрахунків з операторами зменшились на 38,8 млн. грн., в основному за рахунок падіння вхідного телефонного трафіку, яке пов’язане з установленням прямих взаємоз’єднань операторів (рухомого) мобільного зв’язку України з міжнародними операторами. Зберігається тенденція перетікання телефонного трафіку з фіксованих мереж на мобільні. Крім цього, все більше дзвінків генеруються в мережі одного оператора телекомунікацій, що також впливає на зменшення вхідного трафіку на мережу Укртелекому;
  • кінцевим споживачам надано послуги без ПДВ та ПФ в обсязі 2 728,2 млн. грн., це на 12,2 млн.грн., або 0,4%, більше ніж за перше півріччя 2010 року за рахунок підвищення тарифів на послуги місцевого телефонного зв’язку з 1 травня 2011 року та переведення частини ОТА з похвилинного на безпохвилинний облік розмов з 1 березня 2011 року. Продовжується падіння трафіку на фіксованій мережі за всіма напрямками (місцевий, міжміський, міжнародний, дзвінки на мережі мобільних операторів), однак, глибина падіння менше ніж за попередні періоди. Так, доходи від міжміських телефонних розмов стосовно відповідного періоду минулого року зменшились на 12,8% проти 18,9% в першому півріччі 2010 року, доходи від дзвінків на мережі мобільних операторів за звітний період – на 18,5% проти 22,2%, відповідно.

Станом на 01.07.2011 наявність основних телефонних апаратів 9 988,4 тис. номерів. У порівнянні з початком року 231,7 тис. (2,3%) користувачів відмовилися від послуг фіксованого зв’язку, за цей самий період встановлено 93,6 тис. номерів, у результаті абонентська база скоротилась на 138,1 тис. номерів, або 1,4%.

За рахунок загострення конкуренції на ринку телекомунікацій та у зв’язку із затримкою виконання інвестиційної програми уповільнився приріст доходів від надання послуг комп’ютерного зв’язку. В першому півріччі 2011 року доходи становили 613,5 млн. грн., що на 62,3 млн. грн., або 11,3%, більше у порівнянні з першим півріччям минулого року. В першому півріччі минулого року послуг комп’ютерного зв’язку надано на 551,2 млн. грн., це на 128,8 млн., або 30,5%, більше ніж у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року. Кількість користувачів широкосмугового доступу станом на 01.07.2011 досягла 1215,3 тис., це на 81,7 тис., або на 7,2 %, більше ніж до початку року. Середньомісячна дохідність 1 абонента в першому півріччі 2011року – 73,3 грн., що на 12% менше ніж у відповідному періоді минулого року.

Обсяг наданих послуг мобільного зв’язку становив 129,5 млн. грн., що на 67,3 млн.грн. або в 2 рази більше ніж у першому півріччі 2010 року. Кількість абонентів станом на 01.07.2011 становила 628,1 тис.

На 35,1 млн. грн. отримано менше доходів від інших видів діяльності без урахування курсових різниць у порівнянні з відповідним періодом 2010 року у зв’язку з нарахуванням у першому півріччі минулого року 30,6 млн. грн. від операції з продажу СП «Інфоком».

Обсяг витрат компанії без ПДВ у першому півріччі 2011 року становив 3 715,7 млн. грн., у тому числі без курсових різниць та реалізації абонентського обладнання – 3 628,7 млн. грн., стосовно аналогічного періоду минулого року більше на 94,9 млн., у порівняльних умовах (з урахуванням розрахунків з Астелітом) більше на 70,2 млн. грн.

Обсяг матеріальних витрат без урахування реалізації абонентського обладнання становив 392,1 млн. грн., що на 10 млн. більше стосовно першого півріччя 2010 року, в т. ч. витрати на енергозабезпечення та пально-мастильні матеріали збільшилися на 30 млн. грн. за рахунок збільшення цін і становили 285,8 млн., решта матеріальних витрат зменшилась на 20 млн. грн. і дорівнювала 106,3 млн.

Амортизаційні відрахування на 3,9 млн. більше ніж у першому півріччі 2010 року і становили 696,2 млн.

Розрахунки з технологічними партнерами – 409,1 млн. грн., що стосовно аналогічного періоду минулого року більше на 33,7 млн., у порівняльних умовах (з урахуванням розрахунків з Астелітом) більше на 9 млн. грн.

Витрати на оплату праці з нарахуваннями – 1502,6 млн. грн., у порівнянні з першим півріччям 2010 року фонд оплати праці з нарахуваннями зменшено на 56,8 млн. грн.

млн.грн.

Показники перше півріччя 2010 перше півріччя 2011 Відхилення
Приріст,% (+,-) млн. грн.
Інші операційні витрати без урахування курсових різниць ВСЬОГО: 344,1 462,1 +34,3 +118,0
- витрати на рекламу 19,8 25,6 +29,3 +5,8
- на соціальну сферу (в т.ч.: витрати, пов’язані зі скороченням персоналу) 11,9 47 +295,0 +35,1
- плата стороннім організаціям за техобслуговування основних засобів та послуги з обслуговування програмного забезпечення 48,9 69,8 +42,7 +20,9
- витрати на оренду 67,2 69,6 +3,7 +2,4
- плата за невідомчу охорону 27,6 30,4 +10,0 +2,8
- інші податки та збори 43,4 69,4 +59,8 +26
- плата банкам та небанківським установам 13,9 16,2 +16,5 +2,3
- плата за надання дозволів, пов’язаних з операційною діяльністю 8,5 9,7 +14,6 +1,2
- виконання робіт господарської діяльності сторонніми організаціями 13,1 16,2 +23,2 +3,1
- витрати на маркетингові дослідження (продаж абонентського обладнання за акційною ціною) 4,3 37,5 +772,1 +33,2
- решта 85,5 70,7 -17,2 -14,8

Чистий збиток компанії в першому півріччі 2011 року становив 215,4 млн. грн. У першому півріччі 2010 року, без урахування разових факторів, а саме розрахунків з Астеліт та виходу зі складу СП «Інфоком», чистий збиток становив 41,2 млн. грн.

На реалізацію програми розвитку телекомунікаційної інфраструктури в першому півріччі 2011 року спрямовано 260,6 млн. грн., це в 1,6 раза більше ніж в аналогічному періоді минулого року. Введено основних фондів на суму 261,1 млн., з них 225,5 млн. – нові технології та 35,6 млн. – мобільний зв'язок.

У другому кварталі 2011 року збиток становив 15,2 млн. грн. Покращення фінансового результату у другому кварталі поточного року в порівнянні з першим на 185,1 млн. грн. відбулося за рахунок збільшення дохідної частини на 62,9 млн. грн. та зменшення витратної на 122,2 млн. У тому числі матеріальні витрати зменшено на 66,9 млн. грн. за рахунок сезонності (відсутність опалювального сезону). На 32,8 млн. грн. зменшились витрати на оплату праці з нарахуваннями, на 30 млн. збільшились витрати за розрахункам з технологічними партнерами, на 30,7 млн. грн. – обсяг інших операційних витрат, обсяг фінансових витрат на 33,8 млн. грн. менше ніж у першому кварталі у зв’язку зі сплатою в лютому відсотків за користування кредитом.

Інші витрати в другому кварталі 2011 року були на 10,3 млн. грн. більше ніж у першому кварталі в основному за рахунок перерахування коштів на оздоровлення працівників у зв’язку з початком оздоровчого сезону в обсязі 4,4 млн. грн., та у зв’язку з наданням безкоштовних послуг ветеранам ВВВ до нагоди святкування Дня Перемоги в сумі 1,1 млн.грн.

Фінансові результати діяльності ПАТ "Укртелеком" за І півріччя 2010-2011 роки

тис.грн.


з/п
Показники І пів. 2010 р. І пів. 2011 р. +/- Приріст до І пів. 2011 р., %

Доходи - всього з ПДВ та ПФ 4 278 127 4 124 723 -153 404 -3,6

- ПДВ 617 585 600 755 -16 830 -2,7

- ПФ 4 663 9 715 5 052 108,3

- інші вирахування з доходу (абонобладнання за акційною ціною) 10 569 13 911 3 342 31,6
І. Доходи - всього без ПДВ та ПФ 3 645 310 3 500 342 -144 968 -4,0
1. Доходи від надання телекомунікаційних послуг з ПДВ та ПФ 4 001 766 3 920 788 -80 977 -2,0

- ПДВ 611 943 595 938 -16 005 -2,6

- ПФ 4 663 9 715 5 052 108,3
1.1 Доходи від надання телекомунікаційних послуг без ПДВ та ПФ 3 385 160 3 315 135 -70 024 -2,1

- операторам 669 209 586 888 -82 321 -12,3

з них експорт 325 460 335 427 9 967 3,1

- операторам (без урахування Астеліт)* 617 009 586 888 -30 121 -4,9

- кінцевим споживачам : 2 715 950 2 728 246 12 296 0,453

- міський телефонний зв'язок 1 135 704 1 157 975 22 271 2,0

- сільський телефонний зв'язок 109 221 115 925 6 704 6,1

- міжміський телефонний зв'язок 243 350 214 579 -28 772 -11,8

-дзвінки на мережу мобільних операторів 310 662 253 258 -57 404 -18,5

- міжнародний телефонний зв'язок 207 374 159 169 -48 206 -23,2

- комп'ютерний зв'язок 551 240 613 478 62 238 11,3

- телеграфний зв'язок 10 147 7 412 -2 736 -27,0

- проводове мовлення та радіозв'язок 86 029 76 955 -9 075 -10,5

- мобільний зв'язок 62 222 129 497 67 275 108,1
2. Дохід від реалізації товарів форма №2 р.10 без урахування доходів від наданих послуг зв'язку з ПДВ 33 514 34 530 1 016 3,0

- ПДВ 5 642 4 817 -825 -14,6

- інші вирахування з доходу (абонобладнання за акційною ціною) 10 569 13 911 3 342 31,6
2.1 Дохід від реалізації товарів форма №2 р.10 без урахування доходів від наданих послуг зв'язку без ПДВ 17 303 15 802 -1 502 -8,7
3. Доходи від інших видів діяльності без ПДВ та ПФ 242 847 169 405 -73 442 -30,2

Доходи від інших видів діяльності без ПДВ, ПФ та без урахування курсових різниць: 161 834 126 763 -35 072 -21,7

- Інші операційні доходи 96 379 100 380 4 001 4,2

- Інші фінансові доходи 21 094 12 756 -8 338 -39,5

- Інші доходи 44 361 13 627 -30 734 -69,3
ІІ. Витрати - всього без ПДВ 3 597 337 3 715 756 118 418 3,3

Витрати без урахування курсової різниці та реалізації абонентського обладнання без ПДВ 3 533 823 3 628 680 94 856 2,7
1.1 Матеріальні витрати - всього 389 544 395 137 5 594 1,4

Матеріальні витрати без абонентського обладнання - всього 382 073 392 119 10 046 2,6

- паливо і енергозабезпечення 255 725 285 787 30 062 11,8

- решта 126 348 106 332 -20 016 -15,8
1.2 Витрати на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи 1 559 369 1 502 603 -56 766 -3,6
1.3 Амортизаційні відрахування 692 309 696 237 3 928 0,6
1.4 Розрахунки з технологічними партнерами 375 341 409 056 33 715 9,0

в т.ч. без урахування з Астеліт* 400 041 409 056 9 015 2,3
1.5 Інші операційні витрати 366 874 479 714 112 840 30,8

в т.ч. без урахуванням курсової різниці та собівартості реалізованої валюти 344 072 462 006 117 934 34,3
1.6 Фінансові витрати 150 006 163 060 13 054 8,7
1.7 Інші витрати 63 895 69 949 6 054 9,5

в т.ч. без урахування курсової різниці 34 320 37 077 2 757 8,0
ІІІ Чистий прибуток (збиток) 47 973 -215 414 -263 386 -


ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту