Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Запрошення до участі в тендері із закупівлі ВИРОБІВ З ТКАНИНИ ТА СУВЕНІРНОЇ ПРОМО-ПРОДУКЦІЇ

                                                                                          

Запрошення до участі в тендері із закупівлі

ВИРОБІВ З ТКАНИНИ ТА СУВЕНІРНОЇ ПРОМО-ПРОДУКЦІЇ

            Шановні колеги,

Від імені ПАТ «Укртелеком» запрошуємо вас до участі в тендері із закупівлі виробів з тканини та сувенірної промо-продукції  та їх доставки до регіональних філій ПАТ «Укртелеком».

Потенційні учасники тендеру на підтвердження своєї участі та кваліфікації мають пройти попередній етап тендеру: ознайомлення та підтвердження кваліфікаційних вимог, вказаних у Таблиці 1 нижче та надання загальної інформації про Учасника згідно з Додатком №1 до Запрошення (таблиці 1, 2).

Таблиця 1

Кваліфікаційні вимоги

Відповідь, так/ні*

Документ, що підтверджує відповідь

1

Компанія має власні виробничі потужності

Вказати адресу та виробничі характеристики - яку продукцію компанія виробляє самостійно, які типи нанесення брендінгу робить самостійно (без залучення субпідрядників)

2

Можливість доставки тиражу в 23 області України згідно наданої адресної програми

Вказати чи є свій транспорт або яких субпідрядників використовує найчастіше

3

Наявність власних складських приміщень та постійних запасів товарів за номенклатурою

Вказати загальний розмір складських приміщень та кількість найменувань, що постійно є в наявності на складах 

4

У разі перемоги в тендері компанія здатна співпрацювати на умовах 100% постоплати протягом 30 календарних днів з дати отримання оригіналу рахунку-фактури, підтвердженого оригіналами підписаних первинних документів 

-

Кваліфікаційні умови підтверджуємо та готові прийняти участь у тендері

Посада

 

ПІБ

 

Підпис, печатка

Підтвердження участі в тендері має бути спрямоване у відповідь на лист-запрошення на наступну адресу електронної пошти не пізніше 16:00 28.07.2016: g.sokolova@ukrtelecom.ua

У разі, якщо потенційний учасник не підтвердить участь у конкурсі до 16:00 28.07.2016, Замовник має право не надати Тендерну документацію для підготовки тендерної пропозиції.

До листа-підтвердження участі в тендері мають бути прикріплені наступні документи:

скан запрошення з відповідями, підписом керівника та печаткою (оригінал документу необхідно буде передати з тендерною пропозицією);

скани заповнених Таблиць 1, 2 Додатку №1 з підписом керівника та печаткою.

На цьому етапі потенційний учасник повинен надати зразки продукції згідно з переліком у Додатку №2 до цього Запрошення (всі зразки буде повернуто протягом двох робочих днів).

Зразки необхідно надати в одному пластиковому пакеті із зазначенням найменування компанії-учасника на наступну адресу: м.Київ, бул.Шевченка, 18, Соколовій Анні, тел. 091 114 48 96

Кількість зразків: по одному екземпляру кожного запропонованого варіанту, що відповідає технічним вимогам у Додатку №2. Брендування робити не потрібно. На зразках може бути нанесено брендування інших замовників.

Строк надання зразків не пізніше 16:00 01.08.2016.

З повагою,

Анна Соколова

Керівник групи маркетингових закупівель

+380 (91) 114 48 96

 

 

 

 

 

Додаток №1. Загальна інформація про Учасника

Таблиця 1.

Інформація про Учасника

назва компанії

Питання

Відповідь

Розділ 1. Загальна інформація:

1.1.

Повна назва

1.2.

Місце реєстрації

1.3.

Дата реєстрації

1.4.

Банківські реквізити

1.5.

Код ЄДРПОУ

1.6.

ІПН (Індивідуальний податковий номер)

1.7.

Номер свідоцтва платника ПДВ (якщо компанія платник єдиного податку, додати копії свідоцтва)

Розділ 2. Інформація про керівників:

2.1.

П.І.Б., посада паспортні дані, ідентифікаційний податковий номер керівника

2.2.

П.І.Б., посада паспортні дані, ідентифікаційний податковий номер головного бухгалтера

2.3.

П.І.Б., посада паспортні дані, ідентифікаційний податковий номер особи, яка має право підпису

Розділ 3. Інформація про власників:

3.1.

П.І.Б., паспортні дані, ідентифікаційний податковий номер

Розділ 3. Контактна інформація:

3.1.

Юридична адреса

3.2.

Фактична адреса

3.3.

Телефон

3.4.

Факс

3.5.

E-mail

3.6.

Інтернет сайт

Примітка:

Компанія-претендент гарантує достовірність наданих даних.

ПАТ «Укртелеком» має право на перевірку всіх даних, наведених в Таблиці 1.

Підпис уповноваженої особи компанії ___________________________________


Таблиця 2.

Кваліфікаційні дані компанії-претендента

Назва компанії

Питання

Відповідь

Розділ 1. Досвід роботи по виду діяльності, яка є предметом Тендеру:

1.1.

Загальний досвід роботи на ринку України, років

1.2.

Період роботи по даному виду діяльності, років

Розділ 3. Додаткова інформація:

3.1.

Основні види діяльності компанії

3.2.

Стисла характеристика інфраструктури компанії

3.3.

Кількість працівників в штаті компанії, осіб

3.4.

Кількість працівників, які мають необхідну кваліфікацію, для якісного виконання замовлення, осіб

3.5.

Співробітник компанії, який може надати інформацію з питань, пов'язаних із наданою документацією (вказати П.І.Б. і конт. тел.)

Розділ 4. Відсутність претензій з боку державних органів (Ні / Так; якщо "Так" - вказати деталі):

4.1.

Наявність невиконаних судових рішень

4.2.

Перебування компанії в процесі ліквідації,  реорганізації, процедурі банкрутства

4.3.

Знаходження майна під арештом або в податковій заставі

4.4.

Наявність кримінальних проваджень, непогашених судимостей відносно керівників

Розділ 5. Наявність будь-яких правочинів (договорів/угод/контактів/додатків/ замовлень/накладних до договорів з урахуванням змін та доповнень) з ПАТ «Укртелеком», вчинених Учасником Тендеру протягом поточного календарного року

Ні / Так

якщо "Так" – надати перелік правочинів із зазначенням реквізитів правочину (назва/номер/дата), предмету правочину, загальної суми правочину та конкретизувати підписанта з боку ПАТ «Укртелеком»: КЦ чи філія

Розділ 6. Наявність будь-яких правочинів (договорів /угод /контактів /додатків/замовлень/накладних до договорів з урахуванням змін та доповнень) з ПАТ «Укртелеком», вчинених особами, пов’язаними відносинами контролю‚з Учасником Тендеру протягом поточного календарного року

Ні / Так

якщо "Так" – надати перелік пов’язаних осіб ( із зазначенням повного найменування та коду ЄДРПОУ) та відповідних правочинів (із зазначенням реквізитів правочину (назва/номер/дата), предмету правочину, загальної суми правочину та конкретизувати підписанта з боку ПАТ «Укртелеком»: КЦ чи філія)

Розділ 7. Наявність/відсутність осіб-співробітників ПАТ «Укртелеком», пов’язаних з Учасником Тендеру

Ні / Так

якщо "Так" – надати перелік пов’язаних осіб із зазначенням ПІБ, посади в КЦ.

Примітка:

Компанія-претендент гарантує достовірність наданих даних і розуміє, що ненадання, надання неповної або недостовірної інформації, яка запитується за цією анкетою, може призвести до (1) відмови в допуску до участі в Тендері (2) скасування результатів Тендеру (3) порушення положень статуту ПАТ «Укртелеком» та, як наслідок, бути причиною визнання правочинів, укладених з компанією-претендентом або його пов’язаною особою, недійсними.

ПАТ «Укртелеком» має право на перевірку всіх даних, наведених в Таблиці 2.

Підпис уповноваженої особи компанії ____________________________

‚ Особами, пов’язаними з відносинами контролю з Учасником Тендеру, є:

юридична особа – яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних контролем осіб) володіє корпоративними правами (часткою/акціями) у розмірі 25 і більше відсотків у капіталі Учасника Тендеру;

юридична особа – у капіталі якої безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних контролем осіб) Учасник Тендеру володіє корпоративними правами (часткою/акціями) у розмірі 25 і більше відсотків;

юридичні особи – якщо одна і та сама особа (фізична або юридична) безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами (часткою/акціями) у їх капіталі та капіталі Учасника Тендеру часткою у розмірі 25 і більше відсотків;

юридичні особи – в яких повноваження одноособового виконавчого органу здійснює та ж сама особа, яка здійснює подібні повноваження і у Учасника Тендеру;

фізична особа - якщо ця фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних контролем осіб) володіє корпоративними правами (часткою/акціями) у капіталі Учасника Тендеру у розмірі 25 і більше відсотків;

юридичні особи, на діяльність яких завдяки встановленому контролю спільно або роздільно випливають такі фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування.

Додаток №2. Перелік найменувань зразків із технічними вимогами


ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту