Звітність емітента

Інформація про діяльність товариства розкривається  відповідно до вимог  Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Закону України «Про акціонерні товариства». ПАТ «Укртелеком»,  як емітент цінних паперів, розкриває і оприлюднює наступну інформацію:

  • регулярну річну інформацію;
  • регулярну квартальну інформацію;
  • особливу інформацію.

Відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 03.12.2013р.  № 2826,  ПАТ «Укртелеком»  розміщує інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР , на власному веб-сайті та публікує в офіційному друкованому виданні.

На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 № 1713 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 30.12.2014 за №1657/26434  ПАТ «Укртелеком» розміщує наступну інформацію:


Актуальну інформацію про товариство можна отримати за допомогою безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за посиланням.

element

Font
font-family
font-size
font-style
font-variant
font-weight
letter-spacing
line-height
text-decoration
text-align
text-indent
text-transform
white-space
word-spacing
color
Background
bg-attachment
bg-color
bg-image
bg-position
bg-repeat
Box
width
height
border-top
border-right
border-bottom
border-left
margin
padding
max-height
min-height
max-width
min-width
outline-color
outline-style
outline-width
Positioning
position
top
bottom
right
left
float
display
clear
z-index
List
list-style-image
list-style-type
list-style-position
Table
vertical-align
border-collapse
border-spacing
caption-side
empty-cells
table-layout
Effects
text-shadow
-webkit-box-shadow
border-radius
Other
overflow
cursor
visibility

element

Font
font-family
font-size
font-style
font-variant
font-weight
letter-spacing
line-height
text-decoration
text-align
text-indent
text-transform
white-space
word-spacing
color
Background
bg-attachment
bg-color
bg-image
bg-position
bg-repeat
Box
width
height
border-top
border-right
border-bottom
border-left
margin
padding
max-height
min-height
max-width
min-width
outline-color
outline-style
outline-width
Positioning
position
top
bottom
right
left
float
display
clear
z-index
List
list-style-image
list-style-type
list-style-position
Table
vertical-align
border-collapse
border-spacing
caption-side
empty-cells
table-layout
Effects
text-shadow
-webkit-box-shadow
border-radius
Other
overflow
cursor
visibility

element

Font
font-family
font-size
font-style
font-variant
font-weight
letter-spacing
line-height
text-decoration
text-align
text-indent
text-transform
white-space
word-spacing
color
Background
bg-attachment
bg-color
bg-image
bg-position
bg-repeat
Box
width
height
border-top
border-right
border-bottom
border-left
margin
padding
max-height
min-height
max-width
min-width
outline-color
outline-style
outline-width
Positioning
position
top
bottom
right
left
float
display
clear
z-index
List
list-style-image
list-style-type
list-style-position
Table
vertical-align
border-collapse
border-spacing
caption-side
empty-cells
table-layout
Effects
text-shadow
-webkit-box-shadow
border-radius
Other
overflow
cursor
visibility

element

Font
font-family
font-size
font-style
font-variant
font-weight
letter-spacing
line-height
text-decoration
text-align
text-indent
text-transform
white-space
word-spacing
color
Background
bg-attachment
bg-color
bg-image
bg-position
bg-repeat
Box
width
height
border-top
border-right
border-bottom
border-left
margin
padding
max-height
min-height
max-width
min-width
outline-color
outline-style
outline-width
Positioning
position
top
bottom
right
left
float
display
clear
z-index
List
list-style-image
list-style-type
list-style-position
Table
vertical-align
border-collapse
border-spacing
caption-side
empty-cells
table-layout
Effects
text-shadow
-webkit-box-shadow
border-radius
Other
overflow
cursor
visibility


ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18