Спільний Мінімальний

b2.png
Послуги та платежі міста та райцентри села та селища міського типу
Абонентна плата, на місяць
У рахунок абонентної плати надаються:
33,74
25,96
· місцеві розмови 600 хвилин
· міжміські телефонні розмови у межах України 500 хвилин
· телефонні розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») 500 хвилин
Місцеві розмови понад встановлений ліміт, за хвилину 0,054 0,031
Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») понад встановлений ліміт, за хвилину 0,05
Міжміські телефонні розмови у межах України понад встановлений ліміт, за хвилину 0,43
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України, за хвилину 1,20

Тарифи вказані у гривнях з ПДВ.

Якщо Ви бажаєте більше спілкуватися зі своїми близькими по Україні, переходьте на тарифний план «Домашній Безлімітний» та отримуйте більше 16 годин міжміських розмов та 2 години на розмови з абонентами мобільних мереж щомісяця!

Деталі про тарифний план «Спільний Мінімальний»

1. Тарифний план для абонентів місцевої телефонної мережі товариства, які користуються основним телефонним апаратом, підключеним за спареною схемою з погодинною оплатою місцевих розмов.

2. Тарифний план діє з 06.10.2015. Мінімальний строк дії – до 31.10.2015. Тарифи вказані у гривнях з ПДВ.

3. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна.

4. Інші види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами товариства на додаткові послуги місцевого телефонного зв’язку, додаткові послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, послуги міжнародного телефонного зв’язку і Граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.

5. При встановленні або відключенні основного телефонного апарата підключеного за спареною схемою до однієї абонентської лінії з погодинною оплатою місцевих розмов або зміні тарифного плану на інший тарифний план абонентна плата нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Спільний Мінімальний» у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).

6. При встановленні основного телефонного апарата підключеного за спареною схемою до однієї абонентської лінії з погодинною оплатою місцевих розмов або переході на отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Спільний Мінімальний» абоненту надається ліміт у повному обсязі нетарифікованих секунд, незалежно від кількості днів, що залишилися до кінця поточного календарного місяця (розрахункового періоду).

7. Невикористаний протягом поточного календарного місяця ліміт на наступний календарний місяць не переноситься.

8. Тарифний план «Спільний Мінімальний» можливо змінити на тарифний план «Спільний Базовий» або, за наявності технічної можливості переключення телефонного апарату на окрему абонентську лінію, на «Домашній Мінімальний», «Домашній Базовий» чи «Домашній Безлімітний». При цьому ліміт, невикористаний в тарифному плані «Спільний Мінімальний», на інші тарифні плани не переноситься.

9. Зміна тарифного плану можлива не частіше ніж один раз на календарний місяць.

10. Розмір абонентної плати у тарифному плані «Спільний Мінімальний» відповідає діючим Граничним тарифам на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18