Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Умови надання послуги

ПАТ «Укртелеком» пропонує абонентам власної телефонної мережі послугу ВІДКРИТИЙ ДОСТУП, яка полягає в наданні комутованого доступу до мережі Інтернет з комп’ютера, підключеного до телефонної лінії, без укладання письмового договору на умовах, наведених нижче.

Право на замовлення ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ має абонент телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» або особа, яка користується послугами з дозволу абонента (надалі – Користувач). ПАТ «Укртелеком» активує послугу ВІДКРИТИЙ ДОСТУП після того, як Користувач повідомляє про згоду отримувати послугу відповідно до цих умов шляхом натискання кнопки «Згодний з умовами».

В рамках надання ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ПАТ «Укртелеком» зобов’язується:

 • Надавати послугу комутованого доступу до Інтернет ВІДКРИТИЙ ДОСТУП згідно з «Законом України «Про телекомунікації» та «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №295.(Надалі – «Правила»).
 • Забезпечувати Користувачу доступ до Інтернет під час з’єднання комп’ютера Користувача з Інтернет-сервером ПАТ «Укртелеком» по телефонній лінії через звичайний модем.
 • Забезпечувати цілодобову сервісну підтримку послуг за номером 0 800 506  800 (дзвінки з мережі ПАТ «Укртелеком» безкоштовні).
 • Забезпечити надання повної інформації про номери доступу до Інтернет-серверів та про тарифи на послугу ВІДКРИТИЙ ДОСТУП на сайті ukrtelecom.ua та за телефоном сервісної підтримки 0 800 506  800.
 • Повідомляти Користувачу про зміну тарифів на послугу не менше як за 7 днів до такої зміни шляхом розміщення відповідної інформації на рахунках за телекомунікаційні послуги ПАТ «Укртелеком» та/чи на сайті ukrtelecom.ua, в пунктах обслуговування споживачів, у відділеннях «Телекомсервіс», і т.ін.
 • відображати інформацію щодо спожитих Користувачем послуг на домашній сторінці Користувача в системі самообслуговування my.ukrtelecom.ua в розділі ВІДКРИТИЙ ДОСТУП/статистика;
 • Надати Користувачу можливість управління послугою (обрання та зміна тарифних планів, замовлення додаткових послуг) з домашньої сторінки Користувача на сайті my.ukrtelecom.ua.
 • Визначати вартість спожитих Користувачем послуг відповідно до обраного Користувачем тарифного плану.
 • Включати вартість спожитих протягом календарного місяця послуг ВІДКРИТИЙ ДОСТУП до рахунку за телекомунікаційні послуги ПАТ «Укртелеком».
 • Встановити/зняти заборону на надання ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ по телефонній лінії абонента телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» за його письмовою заявою.

 

Користування та оплата ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Користувач Відкритого доступу має бути абонентом, або користуватись послугами лише з дозволу абонента телефонної мережі ПАТ «Укртелеком».

ПАТ «Укртелеком» визначає вартість спожитих Користувачем послуг ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ відповідно до обраного Користувачем тарифного плану і включає суму оплати за минулий місяць до рахунку за телекомунікаційні послуги.

Якщо протягом місяця діяли різні тарифні плани, то абонплата і кількість врахованих в абонплаті годин користування послугою для кожного тарифного плану визначаються пропорційно кількості днів користування.

Оплата рахунку, до якого включена вартість спожитих протягом минулого місяця послуг ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ, здійснюється абонентом телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» до 20 числа поточного місяця.

У випадку ненадходження оплати до першого числа наступного місяця, ПАТ «Укртелеком» має право призупинити надання послуги ВІДКРИТИЙ ДОСТУП.

В разі несвоєчасної оплати наданих послуг ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ згідно з п.п.72,78 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», ПАТ «Укртелеком» має право, нарахувати, а абонент зобов’язаний сплатити пеню, яка обчислюється залежно від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.

ПАТ «Укртелеком» зобов’язується відновити надання послуги ВІДКРИТИЙ ДОСТУП, яке було призупинене через заборгованість, не більше ніж через 2 робочих дні з дати надходження оплати, включаючи пеню, якщо вона нараховувалась.

Користувач погоджується, що

 1. Він несе повну відповідальність за недотримання ним етичних та правових норм користування Інтернет.
 2. Він несе відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсов, внаслідок якого можливе встановлення несанкціонованих міжнародних телефонних з’єднань під час користування ВІДКРИТИМ ДОСТУПОМ. Рекомендації щодо безпеки роботи в Інтернеті наведені на сайті ПАТ «Укртелеком».
 3. ПАТ «Укртелеком» має право змінювати тарифи та умови надання ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ, повідомивши про це не менше ніж за 7 днів шляхом розміщення інформації на рахунках за телекомунікаційні послуги та/або на сайтах ukrtelecom.ua, my.ukrtelecom.ua, у відділеннях «Телекомсервіс», в пунктах колективного користування. Продовження користування послугами Користувачем свідчить про його згоду на запроваджені зміни.
 4. ПАТ «Укртелеком» має право використати адресу, вказану Користувачем при реєстрації на сайті самообслуговування my.ukrtelecom.ua для повідомлення Користувача про зміну тарифів та/чи умов надання послуги ВІДКРИТИЙ ДОСТУП.
 5. ПАТ «Укртелеком» має право припинити надання ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ в разі виявлення факту вчинення Користувачем порушення або спроб порушення нормального функціонування елементів мережі Інтернет (абонентських комп’ютерів або терміналів, активного мережевого обладнання та програмного забезпечення тощо).
 6. ПАТ «Укртелеком» має право, відповідно до п.п.  38,54,55,78 «Правил», у разі несвоєчасної оплати рахунку за надані послуги скоротити перелік (обмежити вихідні з’єднання чи користування послугами) або припинити надання послуг місцевого зв’язку та/або інших видів телекомунікаційних послуг. Неоплата отриманих телекомунікаційних послуг може бути підставою для розірвання ПАТ «Укртелеком» договору з абонентом в односторонньому порядку.
 7. Внаслідок форс-мажорних обставин або дій третіх осіб, які спрямовані на припинення чи порушення функціонування ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ, можливе тимчасове припинення надання послуг без попереднього інформування Користувача.
 8. Користувач не має права вимагати від ПАТ «Укртелеком» відшкодування неотриманої вигоди або збитків, які виникли через можливість або неможливість використання послуги ВІДКРИТИЙ ДОСТУП.

Натискаючи кнопку «Згодний з умовами», Ви повідомляєте ПАТ «Укртелеком» про свою згоду отримувати послугу ВІДКРИТИЙ ДОСТУП на викладених вище умовах. Згідно з Цивільним кодексом України Ви, фактично, укладаєте з ПАТ «Укртелеком» договір про надання послуги ВІДКРИТИЙ ДОСТУП.

Якщо Вам не потрібна послуга комутованого доступу до Інтернет, або Ви не згодні користуватись ВІДКРИТИМ ДОСТУПОМ на викладених вище умовах, натисніть, будь ласка, кнопку «Не згодний з умовами».

Натисніть кнопку «Продовжити» для підтвердження вибору.


ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту