Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси

Телеграфний зв'язок

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»

До уваги! 

З 1 березня 2018 року припинено надання послуг телеграфного зв’язку загального користування для всіх категорій споживачів, а саме приймання, обробку та передачу на доставку телеграм усіх видів та категорій.

Послуги телеграфного зв’язку загального користування для всіх категорій споживачів

Замовлення телеграм по телефону

Якщо Вам потрібно відправити телеграму необхідно набрати зі стаціонарного телефону номер служби прийому телеграм в кредит 0 800 506 156 та зробити оператору служби прийому телеграм замовлення на відправлення телеграми (на звичайному або художньому бланку) в будь-який населений пункт України, або за її межі. Оператор служби прийому телеграм проінформує Вас про вартість замовлених послуг, яка буде включена в загальний рахунок за телекомунікаційні послуги вашого оператора у наступному місяці окремим рядком.

У разі необхідності наявності підтвердження про вручення телеграми, можна замовити "Телеграму з повідомленням про вручення". Повідомлення про вручення є документ, який має юридичну силу.

Тарифи на послуги телеграфного зв’язку для всіх категорій споживачів

Строк дії з 01.01.2017 до 28.02.2018

 
Позиція  Види послуг Тарифи, грн., з ПДВ 

 Передавання телеграми в межах України, за слово:
 1 категорій «Звичайна», «Термінова»   5,00
2  категорій «Президент України», «Вища урядова», «Урядова» Примітка. Телеграми приймаються лише за підписом відповідних посадових осіб, визначених у пункті 5 додатка 2 до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 № 295. 5,00
3  категорій «Шторм», «Авіа» і «Метео» 5,00
4  категорій «Поза категорією», «Позачергова» з позначкою «Аварія» 5,00

 Телеграфний збір (доставка в межах України), за телеграму:
5  категорій «Звичайна», «Шторм», «Авіа» і «Метео» 25,00
6  категорій «Термінова», «Президент України», «Вища урядова», «Урядова», «Поза категорією», «Позачергова» з позначкою «Аварія» 50,00
7 телеграми, адресовані до населених пунктів, які не мають засобів телеграфного зв’язку, рекомендованим порядком – «поштою рекомендована»  25,00

 Повідомлення про вручення телеграми телеграфом у межах України, за повідомлення:
8  звичайною телеграмою 25,00
9 терміновою телеграмою  50,00

 Передавання міжнародних телеграм, за слово:
10  категорії «Звичайна» 10,00
11 категорії «Термінова»  20,00
12  Засвідчувальний запис на телеграмах «Засвідчена» (послуга надається тільки в межах України, країн − учасниць СНД та Грузії) 50,00
13 Додаткова плата за використання художнього бланка, за бланк   згідно з вартістю художнього бланка
14 Видача відправнику засвідченої копії надісланої телеграми  25,00
15 Надання довідки про телеграму (час вручення телеграми, телефон відправника телеграми тощо) відправнику телеграми (або адресату) на його запит  відповідно до діючих тарифів (позицій 1-7 та примітки 4)
16  Приймання телеграми по телефону 0-800-506-156 (плата справляється додатково понад послівну плату та телеграфний збір)  13,00 

 

Примітки: 

1. По телефону приймаються телеграми, адресовані в межах України і країн − учасниць СНД та Грузії, всіх категорій і видів, крім телеграм з позначкою «Засвідчена». 

2. Телеграфний збір за міжнародні телеграми не справляється. 

3. Вартість засвідченої звичайної та термінової міжнародних телеграм, що мають екстрене повідомлення про смерть, хворобу та стихійне лихо, зменшується на 50% від тарифів, зазначених у позиціях 10,11,12. 

4. При наданні довідки про телеграму (час вручення телеграми, телефон відправника телеграми тощо) відправнику телеграми (або адресату) на його запит з нього стягується повна вартість службової телеграми з текстом запиту і вартість телеграми-відповіді в розмірі вартості п’ятнадцятислівної телеграми та телеграфний збір за них.


Тарифи на послуги телеграфного зв’язку загального користування, що надаються в центрах обслуговування абонентів ПАТ «Укртелеком», для всіх категорій споживачів 

Строк дії з 01.01.2017 до 28.02.2018 

 
Позиція  Види послуг  Тариф, грн., з ПДВ
1 Передавання міжнародної телеграми та телеграми в межах України категорії «Звичайна»  300,00
2 Передавання міжнародної телеграми та телеграми в межах України категорії «Термінова»категорій «Звичайна», «Термінова»  500,00
3 Передавання телеграми в межах України категорій «Президент України», «Вища урядова», «Урядова», «Поза категорією» Примітка. Телеграми приймаються лише за підписом відповідних посадових осіб, визначених у пункті 5 додатка 2 до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 № 295 500,00
4 Надання довідки про телеграму (час вручення телеграми, телефон відправника телеграми тощо) відправнику телеграми (або адресату) на його запит категорій «Шторм», «Авіа» і «Метео» 200,00
5 Видача відправнику засвідченої копії надісланої телеграми 50,00

Примітки: 

1. До вартості телеграм включено: 

• текст (до 300 слів); 

• телеграфний збір (доставка в межах України); 

• плата за використання художнього бланка; 

• засвідчувальний запис на телеграмах «Засвідчена» (послуга надається тільки в межах України, країн − учасниць СНД, Грузії); 

• повідомлення про вручення телеграми телеграфом у межах України. 

2. Телеграми з кількістю слів більше 300 (включаючи адресу) в центрах обслуговування абонентів при передачі обмежуються 300 словами (включаючи адресу). Інші слова не передаються.Корпоративний центр ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок   Домашній Інтернет   Безпроводовий Інтернет
Оплата рахунку   Онлайн TV    IP-телефонія

Карта сайту