Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Правила надання послуг TELEHOUSE

1. Порядок підключення

1.1. Приймання обладнання здійснюється на території TELEHOUSE  за адресою: Україна, м. Київ, вул. Леонтовича, 11 . У робочий день в робочі години (з 9:30 до 16:30, в п'ятницю та передсвяткові дні - до 12:30) Споживач забезпечує доставку свого обладнання до приміщення TELEHOUSE з попереднім наданням інформації про нього у відповідній формі. Допуск представника Споживача до приміщень TELEHOUSE для встановлення та конфігурації обладнання здійснюється на основі відповідного дозволу, підписаного відповідальною особою Укртелеком. Приймання обладнання в уповноваженої особи Споживача здійснюється згідно з переліком обладнання.

1.2. Технічні вимоги до обладнання Споживача:

1.2.1 Обладнання Споживача повинно відповідати технічним вимогам і вимогам до електробезпечності, висунутим до обладнання, яке розташовується на вузлах зв'язку. У TELEHOUSE  забезпечується гарантоване електроживлення 220V AC 50Hz та 60V DC.

1.2.2 Монтаж і введення в експлуатацію обладания виконується  за умовами договору. За необхідності персонал Укртелеком  може оглянути  внутрішній вміст обладнання до здійснення Споживачем його опломбування.

1.2.3 Опломбування здійснюється представником Споживача в присутності представника Укртелеком  в момент передачі обладнання до моменту встановлення та підключення. Обладнання приймається згідно з Актом приймання-передавання, підписаними уповноваженими представниками Сторін та скріпленими печатками.

2. Порядок надання послуг

2.1. Послуги надаються в обсязі та у термін згідно з Договором та додатками. 

2.2. За винятком виконання зобов’язань згідно з законодавством України, Укртелеком не здійснює фізичного доступу всередину корпусу обладнання Споживача, не втручається в процес адміністрування. 

2.3. Оперативні технічні питання, а також несуттєві розбіжності з технічних питань використання послуг TELEHOUSE  вирішуються, по змозі, за допомогою контактування з відповідними фахівцями Укртелеком,   тел., 230-90-25 і за електронною поштою sp@ukrtelecom.ua. Будь-яке звернення представників Споживача з технічних питань реєструється службою технічної підтримки  Укртелеком  в установленому порядку. Укртелеком зобов'язується забезпечити коректну реєстрацію звернень, якнайшвидше вирішення заявлених технічних проблем та надання відповідей на звернення. Засоби оперативного обміну інформацією, яка стосується надання послуг TELEHOUSE, визначаються умовами Договору.

2.4. Споживач може надати письмові інструкції, згідно з якими персонал Укртелеком може виконувати відповідні дії (послуга Smart Hands), які не призводять до порушення пломб на корпусі обладнання. Інструкції набувають чинності після офіційного звернення уповноваженого представника Споживача. Засоби оперативного обміну інформацією, яка стосується надання послуг TELEHOUSE, погоджуються зі Споживачем окремо.

2.5. Споживач своєчасно письмово інформує Укртелеком про зміну своїх співробітників, які мають доступ до TELEHOUSE, та/чи їх контактних даних згідно з формою. Укртелеком зобов’язаний за необхідності оформити відповідні дозволи протягом 3 (трьох) робочих днів.

2.6. Представники Споживача самостійно стежать за захищеністю й актуальністю свого обладнання програмного забезпечення (далі - ПЗ), що використовується в роботі, за відновленням версій ПЗ або внесенням змін до конфігурації відповідно до вказівок і вимог, що публікуються розробниками ПЗ та/або службами безпеки Інтернет. 

2.9. Нарахування оплати за спожиту електроенергію

Тарифи що відносяться до активного обладнання є фіксованими за умови сталості ціни електроенергії (1,79432 грн./кВт*г без ПДВ). У випадку підвищення ціни на електричну енергію тарифи на розміщення телекомунікаційного обладнання можуть бути пропорційно збільшені. Сума збільшення обчислюється із застосуванням коефіцієнту 1,6 від розміру підвищення ціни на електричну енергію. Потужність, яку споживає обладнання, визначається як потужність блока його живлення за даними виробника. У випадку коли обладнання споживає більшу потужність, ніж зазначено у відповідному тарифі, сума до сплати збільшується на вартість додаткової потужності помноженої на коефіцієнт 1,6. Вищенаведені коефіцієнти «1,6» обумовлено супутніми витратами електроенергії – витрати на  кондиціювання приміщення TELEHOUSE, освітлення та ішн..

3. Порядок фізичного доступу до обладнання

3.1. Для проведення профілактичних або інших робіт на своєму обладнанні, розміщеному в приміщеннях TELEHOUSE, допускаються представники Споживача, список яких визначається Договором, а також надсилається у відповідній формі  на електронну адресу sp@ukrtelecom.ua. Представник Споживача для доступу до приміщення TELEHOUSE повинен мати при собі посвідчення особи (паспорт).

3.2. Зазначені представники Споживача повинні мати достатні знання для самостійного (без допомоги персоналу Укртелекому) виконання необхідних робіт з адміністрування та робіт з програмним забезпеченням. Додаткові послуги від фахівців Укртелеком обумовлюються окремо. 

3.3. Технічний персонал Укртелеком  повинен бути сповіщений уповноваженою особою Споживача електронним повідомленням на адресу sp@ukrtelecom.ua) про майбутнє проведення робіт не менше ніж за 1 годину до їхнього початку в робочі години та за 1 день в неробочі години та вихідні дні. 

3.4. При виникненні у фахівців Споживача необхідності проведення позапланових робіт на своєму обладнанні, які можливо виконати тільки безпосередньо у приміщенні TELEHOUSE, та якщо така необхідність виникла в поза зазначений стандартний термін, відведений для відвідування, уповноважена особа Споживача повідомляє фахівців Укртелекому  про мету візиту та його час по телефону (044)230-90-25 або електронною поштою на адресу: sp@ukrtelecom.ua

3.6. Якщо при проведенні робіт здійснюється порушення пломб та обладнання залишається на території TELEHOUSE, представник Споживача після завершення робіт здійснює опломбування свого обладнання. В іншому випадку процедура повторного розміщення обладнання (після ремонту тощо) не відрізняється від процедури підключення. При цьому плата за включення повторно не виставляється, щомісячна передбачена абонентна плата нараховується у повному обсязі.

4. Порядок відключення

4.1. При припиненні надання Споживачу Послуги, а також при заміні обладнання Споживача Укртелеком зобов'язаний відключити обладнання Споживача й приготувати його для передачі Споживачу у узгоджений термін.

4.2. Вимикання обладнання здійснюється способом, яким персонал Дата Центру вважає доцільним, якщо Споживач завчасно не повідомив персонал Укртелеком про метод вимикання обладнання. Споживач відповідає за коректність роботи програмного забезпечення на своєму обладнанні після такого вимикання.

4.3. Передача обладнання Споживача проводиться в приміщенні TELEHOUSE. Уповноважений співробітник Укртелеком видає обладнання особі, уповноваженій Споживачем, про що складається Акт у двох примірниках (Акт приймання-передавання про повернення обладнання та його перелік).

4.4. Припинення надання Послуги та повернення обладнання Споживачу здійснюються згідно з Актом приймання-передавання про повернення обладнання, підписаним повноважними представниками Сторін та скріпленим печатками. Уповноважена особа від Укртелекому оформлює відповідні документи для виносу обладнання з приміщень Укртелекому.

 


ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту